ProEko
Projekty budowlane i wykonawcze - układy kogeneracji gazowej U&R Calor Sp. z o.o.

Biuro Projektowo-Usługowe „ProEko” Jacek Pietruszka, z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 19, 33-300 Nowy Sącz zrealizowało zamówienie w postaci wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej o całkowitej mocy elektrycznej 1,2 MW w miejscowości Bytom, Dąbrowa Górnicza, Wojkowice, Mikołów, Myszków i Lubliniec wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń w tym pozwolenia na budowę, przeniesieniem wszelkich praw autorskich do wykonanej dokumentacji projektowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego”. 

Zakres usług według niniejszej umowy obejmował w szczególności: 

- inwentaryzacja w zakresie niezbędnym do wykonania projektu,

- projekt technologiczny,

- projekty architektury i konstrukcji,

- projekty branży drogowej,

- projekty branży instalacje elektryczne,

- projekty branży instalacje sanitarne,

- geotechnika,

- uzgodnienia niezbędne do wykonania, użytkowania, otrzymania pozwolenia na budowę oraz prawidłowego funkcjonowania kotłowni i projektowanych instalacji urządzeń.

 

 

 

Projekty budowlane i wykonawcze - układy kogeneracji gazowej U&R Calor Sp. z o.o.