ProEko
Projekty budowlane i wykonawcze - układy kogeneracji gazowej U&R Calor Sp. z o.o.

Biuro Projektowo-Usługowe „ProEko” Jacek Pietruszka zrealizowało zamówienie w postaci wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej o całkowitej mocy elektrycznej 1,2 MW w miejscowościach Bytom, Dąbrowa Górnicza, Wojkowice, Mikołów, Myszków i Lubliniec wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń w tym pozwolenia na budowę, przeniesieniem wszelkich praw autorskich do wykonanej dokumentacji projektowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego”.

01-12-2015
Prace projektowe - Generalny projektant optymalizacja pracy linii technologicznej poprzez odzyski ciepła odpadowego ZGH Bolesław

Biuro Projektowo-Usługowe "ProEko" jako generalny projektant rozpoczeło realizacje prac projektowych - pełnobreanzowe projekty budowlane, wykonawcze i powykonawcze dla zadania: "Wykonanie projektu wielobranżowego oraz realizacji instalacji odzysku ciepła z chłodnicy pieca P6 na wydziale Recyclingu ZGH wraz z zaprojektowaniem, uzgodnieniem i realizacją instalacji wyprowadzenia mocy w kierunku kotłowni Zakładowej ZGH uwzględniającej integrację rozwiązań odzysku ciepła z chłodnicy jak również ze spalin pieca" 

01-12-2015